Our area in Litoměřice – SURFACE TREATMENT CENTER

  • Naše Centrum povrchových úprav disponuje 4500 m2 aktivní plochy.
  • Polohou ve spádovém území zóny sousedící s komunikací I.třídy a vzdálený cca 5 km k dálnici D8, stejně tak od Železničního uzlu Ústí n/L, Lovosice, Praha. Je v blízkosti vodního toku Labe vzdálený cca 1 km.
  • Nové multifuknční haly.
  • Vlastní příjezdová komunikace do areálu, úprava pro průjezd nadrozměrného nákladu.
  • Rozšíření a modernizace stávajícího technologického vybavení, možnost zpracování nadrozměrných konstrukcí (60 tun).
  • Možnost urychlení zrání nátěrového systému – termoventilační jednotky.
  • Disponuje dostatečným technickým a administrativním zázemím s možností změny charakteru výroby lakovacích prací, na možnost kompletní výroby zámečnických a jiných výrobků ve strojním, stavebním a lodním průmyslu. včetně povrchových finálních úprav.