Sanace staveb

 • Příprava povrchu pomocí suchého tryskání nebo vysokotlakého vodního paprsku – až do 2500 bar
 • Čištění technologií bezprašného tryskání – TORBO – snížení prašnosti až o 95%
 • Sanace povrchu betonových konstrukcí se provádí pomocí vybraných sanačních materiálů
 • Používané druhy sanačních materiálů jsou v souladu s harmonizovanou evropskou normou EN 1504

Čistící práce

Práce s vysokotlakými vodními agregáty 100-2500 bar (vodní paprsek)

K čištění a tryskání vodním paprskem používáme několik přístrojů podle druhu práce a použitých výkonů. Na běžné čištění používáme přístroj Kärcher a Falch. Pokud je potřeba vyšších tlaků,případně i s ohřevem horké vody, nasazujeme výkonný agregát Falch (300 BAR), který je na vlastním podvozku včetně dieselového motoru a mimo přívodu vody je zcela samostatný.

Pro tlaky do 2500 bar se používá vysokotlaké čerpadlo WOMA MK – 3 a pro tlaky do 1500 bar se používá vysokotlaké čerpadlo WOMA 250 Z .

Použití:

 • sanace betonových ploch, mostů, kamenných a cihlových zdí,čištění podlah, čištění omítek a fasád.
 • čištění omítek, fasád, střešních krytin
 • čištění letištních a silničních ploch
 • čištění provozních nádrží, ploch, jímek.
 • čištění výměníků, potrubí, strojů
 • čištění kanalizačních sítí

Technologie pro dokonalé odmaštění ZNEČIŠTĚNÝCH ploch

Odmašťovací a čistící práce s detergenty určené pro naplňovací stroje FOC – 01 s použitím vysokotlaké vodní techniky.

Použití:

 • čištění a odmašťování podlah a stěn výrobních hal,- odmašťování strojů – čištění nádrží, potrubí aj.

Řezání vodním paprskem

Podstatou dělení materiálů je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku s příměsí abraziva.

Výhody:

 • Řezání vodním paprskem je bez otřesového a tepelného ovlivnění řezaného materiálu, jedná se a tzv. studený řez – nedochází k vnitřnímu pnutí materiálu a jeho následné deformaci.
 • Opracovaný díl nevykazuje mechanické, fyzikální ani chemické změny či deformace.
 • Minimální silové působení paprsku na řezaný materiál, nedochází ke vzniku mikrotrhlin.
 • Univerzálnost – paprsek dělí většinu materiálů při velkém rozsahu řezaných tloušťek
 • Řezání vodním paprskem je technologií přátelskou k životnímu prostředí. Při řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny.

Grafické znázornění mechanismu řezání vodním paprskem
1 – vysokotlaký přívod vody
2 – rubínová nebo diamantová tryska
3 – abrazivo
4 – směšovací trubička
5 – držák 6 – paprsek
7 – materiál

Materiály, které lze řezat vodním paprskem:

 • Železobetonové povrchy, kámen, mramor, žula, pískovec , dlažba a jiné.
 • Ocel konstrukční, legovaná, nástrojová, slitiny hliníku, titanu, mědi, niklu a jiné.
 • Pasty, gumy, sklo.

Vysokotlaká řezná jednotka: Názorný příklad řezání betonového panelu vodním paprskem

Sanace betonových konstrukcí

 • VÝŠKOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY – PRŮMYSLOVÉ STAVBY – KOLEKTORY
 • TUNELY – NÁDRŽE NA PITNOU VODU – ČOV A KANALIZACE
 • SANACE BETONU – PRACOVNÍ SPÁRY A DILATACE

Technologie sanace:

Příprava povrchu pomocí suchého tryskání nebo vysokotlakého vodního paprsku – 2500bar.
Antikorozní ochrana výztuže.
Reprofilace-sanace povrchu betonových konstrukcí pomocí vybraných sanačních materiálů. Vybrané druhy sanačních materiálů, jako například Vandex, GEMITE, SIKA aj. splňují podmínky MZ ČR pro přímý styk s pitnou vodou.

Příprava povrchu pomocí WJ 2500 bar. Odstranění nesoudržných vrstev betonu, nečistot a otevření kapilár betonu. Následuje obsekání obnažené výztuže do 2/3a její očištění. Na takto připravený povrch je aplikována antikorozní ochrana výztuže.

Následná hrubá reprofilace – vyrovnání povrchu do 0. Poté následuje celoplošná aplikace neprofilačního materiálu k navýšení krycích vrstev výztuže. Finální vrstva – v tomto případě se jedná o povrchy pro vodárenské provozy.

Reference

Oprava OK lávky zdymadla, Beřkovice

Roky 2014 – 2015

ČEZ POČERADY

Renovace potrubních systémů

Vodní elektrárna Litoměříce, Kopisty

PVE Dlouhé Stráně