Rekonstrukce veteránů

  • Při jakékoli rekonstrukci veteránů je nutno provádět generální opravy ploch velice citlivě a opatrně, s ohledem na staří a poškození veteránu.
  • Nejprve se odstraní staré barvy a nežádoucí nánosy tmelů a kytů.
  • Všechny tyto vrstvy se likvidují z velice tenkých ploch plechů, kovových částí a mnohdy i ze hliníkových slitin.
  • Z tohoto důvodu volíme metodu vysokotlakým čištěním (tzv. studeného tryskání) – vodním paprskem do 2500 bar. Používá se při odstraňování starých nátěrů, pogumů, kytů, tmelů, apod.
  • U dalšího stupně dočištění volíme metodu abrazního tryskání, jemnou frakcí korundu. Provádíme speciální tryskou pod velkým úhlem a velice citlivě sníženým tlakem, aby nedošlo k deformacím ploch, zejména kapot a střech.
  • Poslední fází, ošetření a uzavření, používáme speciálního Epoxidového laku Shopprimeru, na který je možné provádět i dílenské opravy včetně svařování.