Profesionální kvalita pro budoucí generace

Sledujte nás na:

# #

Logo - AQUA SPP AQUA SPP

Profesionální kvalita pro budoucí generace

Žárový nástřik – metalizace

 • Princip tlakového nástřiku roztaveného kovu
 • Nanesená vrstva má odlišné fyzikální vlastnosti od původního nástřikového polotovaru – větší pórovitost a tvrdost
 • Nanesená vrstva kovu plní funkci antikorozní, renovační nebo dekorativní
 • Použité materiály:
 • Antikorozní: nerez, hliník, zinek, slitina ZnAl 85/15 (Zinacor)
 • Renovační: tvrdkovy odolné otěru: nerez, nerez-chrom-karbid, wolfram – bor karbid
 • Materiály pro okrasné nástřiky: nikl, měď, zinek
 • Použití:
  – násypky v kamenolomech
  – válce dopravníků
  – lopatky turbín namáhané abrazí
  – povrchy vrtných souprav
  – zuby rotačních hlav rypadel
  – koncové břity dozerů
  – vnitřní stěny rour a kolen vedení abrazivních látek a různých směsí způsobující otěr
  – namáhané části čerpadel, aj.

Naši partneři:

#
#